Kontrola kominiarska, co trzeba wiedzieć

Kontrola kominiarska, co trzeba wiedzieć

Sezon zimowy w naszej strefie klimatycznej bywa trudny. Jednym z problemów są niskie temperatury, przez które zmuszeni jesteśmy ogrzewać nasze domy i mieszkania. Oprócz wydatków na opał niesie to konieczność sprawdzenia przewodów kominowych. Ale to nie wszystko co obejmuje kontrola kominiarska.

Po co zlecać kontrole kominiarskie?

Kontrolowanie przewodów kominowych ma na celu sprawdzenie ich szczelności i drożności w celu zminimalizowania ryzyka pożaru lub innych nieszczęśliwych zdarzeń wynikających z zapchanego bądź popękanego komina. Np. zbyt gruba warstwa sadzy jest przyczyną zapalenia w kominie, gdzie temperatura może przekraczać nawet 1000°C. W rezultacie może doprowadzić do rozsadzenia przewodów, popękania murów a nawet zawalenia części obiektu. Jednak wizyta kominiarza to nie tylko sprawdzenie systemów odprowadzających dym, ale również wentylacji. Oprócz bezpieczeństwa obowiązek przeglądów regulują przepisy, których niestosowanie może prowadzić do kary finansowej.

Jak często wykonywać przegląd?

Kontrole wymagane są minimum raz do roku, przy czym ilość zabiegów czyszczących zależna jest od spalanego paliwa. W przypadku opału stałego, np. węgla, czyszczenie komina powinno odbywać się minimum cztery razy w roku. Natomiast jeśli spalany opał jest ciekły czyszczenie powinno być przeprowadzane dwa razy rocznie.

 

Kto może przeprowadzić kontrole?

Prawo budowlane w którym są zapisy odnośnie kominów oraz przewodów także wentylacyjnych określa również kto może wykonać przegląd. Kompetencje do tego mają osoby posiadające tytuł mistrza kominiarskiego z uprawnieniami budowlanymi. Po takiej wizycie spisany musi być odpowiedni protokół który jest potwierdzeniem wizyty. Dokument ten oprócz danych właścicieli bądź zarządcy powinien zawierać oznaczenie stanu sprawdzanych przewodów a także zalecenia jeśli wykazano nieprawidłowości. Protokół podpisany musi być przez mistrza a także zarządcę lub właściciela. To co ważne, tego dokumentu może zażądać ubezpieczyciel jeśli wybuch pożar, lub inna szkoda do której mogły się przyczynić przewody kominowe albo wentylacyjne.