Księgi wieczyste co to jest

Księgi wieczyste co to jest

Od kilku lat notuje się wzrost zainteresowania działkami i domkami jednorodzinnymi, zwłaszcza na obrzeżach miast a nawet w obrębie kilku do kilkunastu kilometrów. Mieszkanie w dobrej dzielnicy to także ciekawa inwestycja. Zanim zdecydujecie się na zakup nieruchomości warto zapoznać się ze stanem prawnym a można to zrobić np. sprawdzając księgę wieczystą.

Wiarygodne źródło informacji

Teoretycznie wiedzę na temat interesującej nas nieruchomości można zdobyć na kilka sposobów. Chociażby od właścicieli lub w gminie. Faktycznie, są to nie do końca pewne źródła, gdyż opierają się na ustnych przekazach pokoleniowych. Nawet w urzędzie gminy, jeśli wszystkie stany nie są na bieżąco uzupełnianie, mogą wprowadzać w błąd. Najlepszą bazą informacji jest księga wieczysta (w skrócie KW). Co prawda nie jest obowiązkowym dokumentem, jednak tylko nieliczne posiadłości jej nie mają. Natomiast jeśli już jest, dokonywanie w niej odpowiednich adnotacji jest obowiązkowe. Wpisu dokonuje Sąd Wieczystoksięgowy w osobie sędziego albo referendarza sądowego na wniosek właściciela lub jego przedstawiciela np. notariusza. Koszty takich czynności zależne są od rejonu i wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Czy sprawdzenie informacji w KW kosztuje?

Samo zapoznanie się z wpisami jest bezpłatne zarówno w rejonowym wydziale jak i online. Natomiast ponosi się pewne opłaty w przypadku odpisu danej księgi. Tutaj cennik także jest regionalny, jak i w wyszukiwarkach online może być różny.

Co to jest KW i co się w niej znajduje

Księga wieczysta to najważniejszy dokument informujący o stanach bieżących i faktycznych nieruchomości, tj. działki, budynku lub mieszkania. Co równie ważne, informacje w niej zawarte są jawne i każdy możne je sprawdzić. Można to zrobić w sądzie rejonowym dla danego obszaru, podając dokładny adres, dane właściciela lub numer działki. Zapoznanie z wpisami możliwe jest również online przez wyszukiwarkę ksiąg wieczystych. W ostatnim przypadku konieczna jest znajomość numeru KW.

Omawiany dokument składa się z czterech działów zawierających kluczowe informacje:
• dział I KW – znajduje się tam adres, powierzchnia oraz rodzaju przeznaczenia nieruchomości;
• dział II KW – obejmuje informacje kto jest właścicielem nieruchomości lub ma prawo do jej wieczystego użytkowania ;
• dział III KW – to tam znajdują się ewentualne wpisy o ograniczeniach w użytkowaniu. Np. służebność, egzekucje komornicze, prawo pierwokupu, najmu, dożywocia itp.
• dział IV KW – miejsce na adnotacje odnośnie hipoteki. Z tego działu dowiecie się czy na nieruchomości nie ciąży zadłużenie.

Co jeśli obiekt lub działka nie posiada księgi wieczystej?

Sytuacja taka najczęściej ma miejsce gdy przedmiotem kupna-sprzedaży jest część działki, budynek lub mieszkanie które było elementem jednej własności. Przeważnie KW jest założona na kilka nieruchomości razem. W tym wypadku można sprawdzić informacje właśnie z niej. Jeśli będą jakiekolwiek zastrzeżenia z pewnością będą tam wpisane, nawet jesli obejmują tylko kawałek gruntu czy budynku.

O założenie księgi może wystąpić właściciel nieruchomości, posiadacz mieszkania, lokalu, właściciel hipoteki a także wierzyciel posiadający prawa, które powinny znaleźć w rejestrze.