Szkolenie BHP, co warto wiedzieć

Szkolenie BHP, co warto wiedzieć

Coraz większy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo także w pracy. Nowoczesne maszyny, systemy zabezpieczające i ostrzegawcze zdadzą egzamin tylko gdy pracownicy będą odpowiednio przeszkoleni.

Kogo obowiązuje szkolenie BHP

Każdy pracownik, stażysta oraz praktykant musi odbyć szkolenie BHP. Nie ma także ulgi ze względu na stanowisko. Obowiązek leży zarówno na pracownikach fizycznych jak i biurowych. Co ciekawe, ważność kursu przenosi się pomiędzy zakładami. To oznacza że jeśli dana osoba w jednej firmie została przeszkolona na konkretne stanowisko, to zmieniając zakład ale pracując na takim samym stanowisku nie podlega ponownemu szkoleniu do czasu minięcia ważności.

Wyjątkiem od tego są firmy jednoosobowe. Właściciel, kierownik i pracownik w jednej osobie nie podlega obowiązkowi, ale może szkolenie przejść dobrowolnie. Natomiast w momencie gdy staje się przełożonym, staje się to już obowiązkiem.

Szkolenie bhp jak wygląda i ile trwa?

W Polsce obowiązują dwa rodzaje szkoleń BHP:
wstępne – musi być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Składa się ono z dwóch etapów; szkolenia ogólnego oraz stanowiskowego. W tym czasie pracownik poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące całej firmie oraz na wykonywanym stanowisku. Szkolenie jest ważne do 12 mc dla pracowników fizycznych, oraz 6 mc dla kadry kierowniczej;
okresowe – czyli wykonywane cyklicznie zależne są od wykonywanej pracy; dla pracowników fizycznych co najmniej raz na 3 lata, natomiast dla pracowników na stanowiskach z wysokim ryzykiem – minimum raz na rok; dla pracowników biurowych – raz na 6 lat, a pracowników inżynieryjno-technicznych – minimum raz na 5 lat.

Czas szkolenia jest także zależny od stanowiska i rodzaju pracy. Przekazanie wiedzy ogólnej nie może trwać krócej niż dwie godziny lekcyjne. W tym czasie pracownik poznaje ogólną zasadę BHP i przepisy przeciwpożarowe, udzielanie pierwszej pomocy i ocenę ryzyka zawodowego. Dalsza część związana jest ściślej z zakładem a tym samym z stanowiskami pracy i może trwać do 30 godzin. Całość kończy się egzaminem, np. w formie testu.

Kto ponosi koszty

Bez względu czy szkolenie odbywa się indywidualnie czy grupowo, płaci pracodawca. Czas szkolenia także jest kosztem firmy, ponieważ musi się odbyć w czasie pracy. Pracodawca każąc płacić lub zostać pracownikowi po godzinach aby odbył stosowny kurs, łamie prawo.